កាសែតដេលចាប់តាម

 • ស្លាកសញ្ញាផ្ទាល់ខ្លួនបានបោះពុម្ពកាសែតវេចខ្ចប់ kraft ពណ៌ត្នោតច្បាស់ផុយស្រួយ

  ស្លាកសញ្ញាផ្ទាល់ខ្លួនបានបោះពុម្ពកាសែតវេចខ្ចប់ kraft ពណ៌ត្នោតច្បាស់ផុយស្រួយ

  viscosity ខ្លាំង តម្លាភាពខ្ពស់ មិនងាយបំបែកអ័ព្ទទាប

  ឈ្មោះ: កាសែតវេចខ្ចប់

  លក្ខណៈ​ពិសេស​: viscosity ខ្លាំង​ភាព​រឹង​ល្អ​

  បរិមាណ៖ ចំនួនករណីពេញគឺខុសគ្នាសម្រាប់ទំហំខុសៗគ្នា

  ការវេចខ្ចប់: 6 វិល / កញ្ចប់ 48 វិល / ករណី

  ទំហំ៖ មានការបញ្ជាក់ច្រើនប្រភេទ

  ពណ៌៖ ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ​ពណ៌​ស ក្រហម ផ្ទៃ​ពណ៌​ស ផ្ទៃ​ពណ៌​ខៀវ ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ​លឿង​ពណ៌​ក្រហម ថ្លា ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ​ពណ៌​លឿង

   

   

   

 • គុណភាពខ្ពស់ 1.88 អ៊ីញ កាសែតវេចខ្ចប់កាតព្វកិច្ចធ្ងន់

  គុណភាពខ្ពស់ 1.88 អ៊ីញ កាសែតវេចខ្ចប់កាតព្វកិច្ចធ្ងន់

  viscosity ខ្លាំង តម្លាភាពខ្ពស់ មិនងាយបំបែកអ័ព្ទទាប

  ឈ្មោះ: កាសែតវេចខ្ចប់

  លក្ខណៈ​ពិសេស​: viscosity ខ្លាំង​ភាព​រឹង​ល្អ​

  បរិមាណ៖ ចំនួនករណីពេញគឺខុសគ្នាសម្រាប់ទំហំខុសៗគ្នា

  ការវេចខ្ចប់: 6 វិល / កញ្ចប់ 48 វិល / ករណី

  ទំហំ៖ មានការបញ្ជាក់ច្រើនប្រភេទ

  ពណ៌៖ ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ​ពណ៌​ស ក្រហម ផ្ទៃ​ពណ៌​ស ផ្ទៃ​ពណ៌​ខៀវ ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ​លឿង​ពណ៌​ក្រហម ថ្លា ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ​ពណ៌​លឿង

   

   

   

 • ផ្លាកសញ្ញាបោះពុម្ព BOPP OPP កាសែតវេចខ្ចប់ដែលអាចជ្រាបទឹកបាន

  ផ្លាកសញ្ញាបោះពុម្ព BOPP OPP កាសែតវេចខ្ចប់ដែលអាចជ្រាបទឹកបាន

  viscosity ខ្លាំង តម្លាភាពខ្ពស់ មិនងាយបំបែកអ័ព្ទទាប

  ឈ្មោះ៖ កាសែតវេចខ្ចប់

  លក្ខណៈ​ពិសេស​: viscosity ខ្លាំង​ភាព​រឹង​ល្អ​

  បរិមាណ៖ ចំនួនករណីពេញគឺខុសគ្នាសម្រាប់ទំហំខុសៗគ្នា

  ការវេចខ្ចប់: 6 វិល / កញ្ចប់ 48 វិល / ករណី

  ទំហំ៖ ការបញ្ជាក់ជាច្រើនមាន

  ពណ៌៖ ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ​ពណ៌​ស ក្រហម ផ្ទៃ​ពណ៌​ស ផ្ទៃ​ពណ៌​ខៀវ ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ​ពណ៌​លឿង​ក្រហម ថ្លា ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ​ពណ៌​លឿង